Twórczyni sukcesu Kopalni Złota nagrodzona przez Europa Nostra

HomepageTwórczyni sukcesu Kopalni Złota nagrodzona przez Europa Nostra

Elżbieta Szumska, właścicielka Kopani Złota w Złotym Stoku, odebrała 30 czerwca 2023 roku pamiątkowy medal towarzyszący Europejskiej Nagrodzie Dziedzictwa | Nagrodzie Europa Nostra za 2022 roku w kategorii Mistrzowie Dziedzictwa.

Medal wręczyli wiceprezydent Europa Nostra prof. Jacek Purchla i dr Katarzyna Jagodzińska, kierowniczka Europa Nostra Heritage Hub w Krakowie.

W uzasadnieniu jury stwierdziło:

„Elżbieta Szumska wykazała się niezwykłym osobistym oddaniem dziedzictwu kulturowemu. Jest inspirującym przykładem tego, jak rozwijać zrównoważony model biznesowy wokół dziedzictwa kulturowego. Jej praca jest ważnym precedensem dla rozwoju powolnej, zrównoważonej turystyki w regionie przygranicznym o bardzo bogatym dziedzictwie”.

Tradycja wydobycia złota w dolnośląskiej miejscowości sięga dwóch tysięcy przed naszą erą. Z kopalnią Elżbieta Szumska związana jest od 1996 roku, kiedy rozpoczęła pracę jako przewodniczka. Po kilku latach wykupiła udziały w słabo wówczas znanym obiekcie, wygrała przetarg na dzierżawcę i rozpoczęła realizację dzieła życia – jednej z najważniejszych atrakcji turystycznych Dolnego Śląska.

W centrum kompleksu kopalni znajduje się muzeum lokalnej historii, w którym prezentowane są obiekty związane z kopalnią i ludźmi mieszkającymi w okolicy. Opowieści zamknięte w przedmiotach, losy ich właścicieli, pamięć miejsca i rola, jaką odegrali ludzie, są dla Szumskiej równie istotne, jak tłumnie odwiedzane sztolnie.