ZAPRASZAMY do odwiedzenia nowo POWSTAŁej Strony internetowej Europejskiego Huba Dziedzictwa

HomepageZapraszamy do odwiedzenia strony Europejskiego Huba Dziedzictwa

Odwiedź nowo powstałą stronę internetową Europejskiego Huba Dziedzictwa!

Europejski Hub Dziedzictwa to projekt pilotażowy rozpoczęty w maju 2023 roku przez konsorcjum 21 partnerów pod przewodnictwem Europa Nostra i współfinansowany przez Unię Europejską, mający na celu utworzenie w Europie stałego i autonomicznego centrum dziedzictwa.

Projekt skupia szeroką gamę interesariuszy i inicjatyw związanych z dziedzictwem, odpowiadając na potrzebę bardziej zorganizowanej współpracy i koordynacji na wszystkich poziomach zarządzania, od lokalnego po europejski i międzynarodowy.

Wykorzystując ekologiczną, cyfrową i społeczną potrójną transformację Europy jako nadrzędny temat wszystkich swoich działań, projekt ma na celu budowanie zdolności do działania i rzecznictwa na rzecz europejskiego sektora dziedzictwa w celu wspierania przejścia w kierunku bardziej zrównoważonej, innowacyjnej i włączającej przyszłości.

Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa (jako operator Europa Nostra Kraków Heritage Hub) jest jednym z partnerów stowarzyszonych projektu odpowiedzialnym za koordynację działań w Europie Środkowo-Wschodniej.

Zachęcamy do sprawdzenia co szykuje się na horyzoncie i jak można się zaangażować.

Zapisz się do newslettera Europejskiego Huba Dziedzictwa