search results

"archiwistyka-spoleczna-pl"

Homepage - Archiwistyka społeczna

post

Porozumienie o współpracy z Centrum Archiwistyki Społecznej

9 stycznia 2024 roku Europa Nostra Heritage Hub w Krakowie zawarło porozumienie o współpracy z Centrum Archiwistyki Społecznej w Warszawie. Porozumienie zakłada m.in. utworzenie archiwum społecznego aktywizmu na rzecz dziedzictwa w Europie Środkowej i Wschodniej.

czytaj więcej