search results

"krakowskie-forum-dziedzictwa"

Homepage - Krakowskie Forum Dziedzictwa

post

Ku strategii ochrony i promocji kulinarnego dziedzictwa Krakowa

19 czerwca Krakowskie Forum Dziedzictwa spotkało się ostatni raz przed przerwą wakacyjną. Ponad 40 przedstawicieli krakowskich organizacji pozarządowych, grup nieformalnych, instytucji oraz Urzędu Miasta Krakowa, zgromadzonych w Cechu Rzemiosł Spożywczych, kontynuowało temat ochrony i promocji kulinarnego dziedzictwa Krakowa, pracując nad zbiorem rekomendacji dla władz Krakowa oraz Urzędu Marszałkowskiego.

czytaj więcej