Wspieranie odporności ukraińskich dzieci poprzez zwiększanie świadomości ich żywego dziedzictwa

HomepageWspieranie odporności ukraińskich dzieci poprzez zwiększanie świadomości ich żywego dziedzictwa

W dniu 29 czerwca 2023 roku UNESCO Emergency Preparedness and Response Unit zorganizowała debatę poświęconą prezentacji wyników projektu “Supporting the resilience of Ukrainian school children through enhancing awareness of their living heritage. Teaching and learning with living heritage in Ukraine” [„Wspieranie odporności ukraińskich dzieci w wieku szkolnym poprzez zwiększanie świadomości ich żywego dziedzictwa. Nauczanie i uczenie się z żywym dziedzictwem na Ukrainie”]. Z ramienia Europa Nostra Heritage Hub w Krakowie w wydarzeniu uczestniczyła dr Joanna Dziadowiec-Greganić, która reprezentowała Europa Nostra.

Celem pilotażowego projektu UNESCO „Teaching and learning with living heritage in Ukraine” [„Nauczanie i uczenie się wraz z żywym dziedzictwem na Ukrainie”] jest zwiększenie świadomości na temat żywego dziedzictwa wśród ukraińskich dzieci w wieku szkolnym poprzez opracowanie zestawu tematycznych materiałów do ukraińskiej edukacji szkolnej. Włączenie żywego dziedzictwa do metod nauczania ukazuje ponadto rolę, jaką kultura może odgrywać w kontekstach kryzysowych, by wspierać tożsamość, wzmacniać zagrożoną różnorodność kulturową i ułatwiać jej odbudowę.

Projekt opiera się na pozytywnych wynikach wspólnego projektu UNESCO i Unii EuropejskiejTeaching and Learning with Living Heritage” [„Nauczanie i uczenie się wraz z żywym dziedzictwem”], który realizowany był w latach 2020-2021 w ścisłej współpracy z siecią Stowarzyszonych Szkół UNESCO w Europie (ASPnet). Wśród dziesięciu pilotażowych studiów przypadku znalazły się wówczas projekty z Czech, Estonii, Litwy i Polski. Zasoby dla nauczycieli stworzone podczas pilotaży przeprowadzonych w szkołach z niniejszych krajów można znaleźć w sekcji Zasoby na naszej stronie.

Działanie wspierane przez UNESCO Heritage Emergency Fund.