search results

"edukacja"

Homepage - Edukacja

post

Pilotażowy projekt UNESCO – „Nauczanie i uczenie się wraz z żywym dziedzictwem na Ukrainie”

Najnowszy projekt pilotażowy UNESCO „Nauczanie i uczenie się wraz z żywym dziedzictwem na Ukrainie” ma na celu zwiększenie świadomości żywego dziedzictwa wśród ukraińskich dzieci w wieku szkolnym poprzez opracowanie zestawu materiałów dla nauczycieli na temat włączania żywego dziedzictwa do edukacji szkolnej na Ukrainie. Ukazuje on rolę, jaką kultura może odegrać w przywracaniu i wzmacnianiu różnorodności kulturowej w sytuacjach kryzysowych.

czytaj więcej