search results

"kampania"

Homepage - Kampania

post

Globalna kampania na rzecz włączenia dziedzictwa kulturowego i kultury do polityki klimatycznej

W zeszłym tygodniu wraz z licznymi partnerami z całego świata, jako jeden z sygnatariuszy założycieli, ogłosiliśmy Globalne Wezwanie do Działania, w którym wzywamy Konwencję ONZ w sprawie zmian klimatu (UNFCCC), aby umieściła dziedzictwo kulturowe, sztukę i przemysł kreatywny w centrum działań klimatycznych.

czytaj więcej