search results

"dzialania-na-rzecz-klimatu"

Homepage - Działania na rzecz klimatu

project

We Dworze Innowacji

Co dla dziedzictwa może zrobić społeczeństwo obywatelskie? W zasadzie brak tu ograniczeń. W tym odcinku rozmawiamy z Natalią Gnoińską, prezeską Fundacji 8Marca, na temat stworzonej przez nią koncepcji Dworu Innowacji dla wsi Rokietnica, usytuowanej w południowo-wschodniej Polsce.

czytaj więcej

post

Nowy podcast: Europejski Hub Dziedzictwa

Europejski Hub Dziedzictwa to jeden z największych projektów w zakresie dziedzictwa kulturowego obejmujący swym zasięgiem całą Europę, którego celem jest wsparcie zielonej, społecznej i cyfrowej transformacji. W tym odcinku udajemy się do Wenecji, gdzie we wrześniu 2023 r. Hub zorganizował swoje pierwsze publiczne forum.

czytaj więcej

post

Globalna kampania na rzecz włączenia dziedzictwa kulturowego i kultury do polityki klimatycznej

W zeszłym tygodniu wraz z licznymi partnerami z całego świata, jako jeden z sygnatariuszy założycieli, ogłosiliśmy Globalne Wezwanie do Działania, w którym wzywamy Konwencję ONZ w sprawie zmian klimatu (UNFCCC), aby umieściła dziedzictwo kulturowe, sztukę i przemysł kreatywny w centrum działań klimatycznych.

czytaj więcej