search results

"finansowanie"

Homepage - Finansowanie

post

Program 7 Most Endangered 2024 – termin zgłoszeń przedłużony

Termin zgłaszania nominacji do programu 7 Most Endangered został przedłużony. Nowy termin to 30 września.

czytaj więcej

post

Program 7 Most Endangered 2024 – trwa nabór zgłoszeń

Jeśli posiadasz wiedzę na temat ważnego dziedzictwa w Europie, które jest zagrożone, zgłoś je do edycji 2024 programu 7 Most Endangered. Prześlij zgłoszenie do 15 września 2023 roku.

czytaj więcej

post

inHerit. Heritage in Transformation – nabór zgłoszeń

Nowy ośrodek Käte Hamburger Kolleg Centre for Advanced Study inHerit. Heritage in Transformation, z siedzibą w Uniwersytecie Humboldtów w Berlinie, zaprasza do składania wniosków o stypendia, które rozpoczną się w 2024 roku.

czytaj więcej

post

Konkurs fotograficzny dedykowany cmentarzom żydowskim w Europie Środkowo-Wschodniej: nabór zgłoszeń

Preserving Jewish Cemeteries Project organizuje konkurs fotograficzny dla studentów szkół wyższych z Gruzji, Węgier, Litwy, Mołdawii, Polski, Rumunii, Słowacji i Ukrainy. Zwycięzcy mogą otrzymać do 1000 euro na sprzęt fotograficzny/wideo, a ich prace zostaną pokazane w prestiżowych miejscach i online.

czytaj więcej

post

Granty badawcze w Archiwum Historycznym UE: trwa nabór

Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki (IVF) i Europejski Instytut Uniwersytecki (EUI) oferują granty dla doktorantów z Europy Środkowo-Wschodniej zainteresowanych integracją europejską oraz prowadzeniem badań w Archiwum Historycznym Unii Europejskiej (HAEU). Wybrani kandydaci otrzymają granty badawcze w wysokości 5.000 € na pokrycie wszystkich kosztów badań.

czytaj więcej