search results

"finansowanie"

Homepage - Finansowanie

post

Wsparcie dla archiwów społecznych

Centrum Archiwistyki Społecznej uruchomiło projekt merytorycznego i finansowego wsparcia dla organizacji prowadzących archiwa społeczne: „Na trwałe. Projekt zabezpieczania zbiorów społecznych”. Jako partner merytoryczny CAS serdecznie zachęcamy do aplikowania. Termin zgłoszeń mija 5 marca 2024 r.

czytaj więcej

post

Program grantowy dla organizacji dziedzictwa działających w krajach sąsiadujących z UE

Europejski Hub Dziedzictwa właśnie uruchomił nabór wniosków do programu grantowego finansującego projekty realizowane przez organizacje obywatelskie działające na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego w krajach sąsiadujących z UE. Zachęcamy do aplikowania organizacje zarejestrowane w Ukrainie oraz w pozostałych dziesięciu krajach.

czytaj więcej

post

Program 7 Most Endangered 2024 – termin zgłoszeń przedłużony

Termin zgłaszania nominacji do programu 7 Most Endangered został przedłużony. Nowy termin to 30 września.

czytaj więcej

post

Program 7 Most Endangered 2024 – trwa nabór zgłoszeń

Jeśli posiadasz wiedzę na temat ważnego dziedzictwa w Europie, które jest zagrożone, zgłoś je do edycji 2024 programu 7 Most Endangered. Prześlij zgłoszenie do 15 września 2023 roku.

czytaj więcej

post

inHerit. Heritage in Transformation – nabór zgłoszeń

Nowy ośrodek Käte Hamburger Kolleg Centre for Advanced Study inHerit. Heritage in Transformation, z siedzibą w Uniwersytecie Humboldtów w Berlinie, zaprasza do składania wniosków o stypendia, które rozpoczną się w 2024 roku.

czytaj więcej