search results

"badania"

Homepage - Badania

post

Turystyka dziedzictwa sponsorowana przez państwo: przypadek Węgier – wykład

Katedra Historii oraz Centrum Studiów Zaawansowanych im. Roberta Schumana Europejskiego Instytutu Uniwersyteckiego (EUI) zapraszają na wykład Virág Molnár (New School for Social Research, Nowy Jork) zatytułowany „Z domu do ojczyzny: Turystyka dziedzictwa bez granic. Turystyka dziedzictwa sponsorowana przez państwo: przypadek Węgier”, który odbędzie się 9 czerwca 2023 r.

czytaj więcej

post

Rozpoczął się projekt European Heritage Hub [Hub Dziedzictwa Europejskiego]

W dniach 9-11 maja 2023 roku w Brukseli trwa pierwsze spotkanie partnerów wielkiego międzynarodowego projektu European Heritage Hub. Projekt realizuje konsorcjum złożone z europejskich organizacji i instytucji zajmujących się politykami kulturalnymi, zarządzaniem dziedzictwem kulturowym, rzecznictwem na rzecz kultury i dziedzictwa, digitalizacją, edukacją i promocją dziedzictwa. Europa Nostra Heritage Hub w Krakowie zrealizuje w ramach projektu pilotażowy mapping pozarządowego sektora dziedzictwa kulturowego.

czytaj więcej

post

inHerit. Heritage in Transformation – nabór zgłoszeń

Nowy ośrodek Käte Hamburger Kolleg Centre for Advanced Study inHerit. Heritage in Transformation, z siedzibą w Uniwersytecie Humboldtów w Berlinie, zaprasza do składania wniosków o stypendia, które rozpoczną się w 2024 roku.

czytaj więcej

post

Międzynarodowy Kongres Badań nad Białorusią – panel „Dziedzictwo historyczne i kulturowe”: nabór zgłoszeń

Komitet Organizacyjny Międzynarodowego Kongresu Badań nad Białorusią ogłasza nabór zgłoszeń indywidualnych na XI edycję Kongresu, która w 2023 roku będzie miała miejsce w Gdańsku, w dniach 22–24 września. Tegoroczne obrady odbędą się w czternastu obszarach badawczych, na które składają się wszystkie główne dyscypliny społeczne i humanistyczne. Jeden z paneli tematycznych poświęcony będzie dziedzictwu historycznemu i kulturowemu.

czytaj więcej

post

Granty badawcze w Archiwum Historycznym UE: trwa nabór

Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki (IVF) i Europejski Instytut Uniwersytecki (EUI) oferują granty dla doktorantów z Europy Środkowo-Wschodniej zainteresowanych integracją europejską oraz prowadzeniem badań w Archiwum Historycznym Unii Europejskiej (HAEU). Wybrani kandydaci otrzymają granty badawcze w wysokości 5.000 € na pokrycie wszystkich kosztów badań.

czytaj więcej